[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Tin sốt dẻo: Ngày tận thế đã được dời đến tháng 10....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Tin sốt dẻo: Ngày tận thế đã được dời đến tháng 10...":

vkl thang lozn nao psot len cai benh hoan dien lozn thiet di me mayĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:02 Ngày 17 tháng 6 năm 2011