[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

THằng xúc vật 50 này, thế nào là chưa chắc, tao nghĩ mày cũng là loài chó bán nước. Cho địa chỉ đê con chóĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:50 Ngày 06 tháng 6 năm 2011