[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G....

darkmagician_tan đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G...":

ĐM thằng số 4 vs 6, thời đại nào rồi mà nam kỳ với bắc kỳ. Định tuyên truyền phản động hả. Ngon thì đầu quân đánh Khựa đi. bọn nó mới là kẻ thù chính đó.Được đăng bởi darkmagician_tan vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:38 Ngày 06 tháng 6 năm 2011