[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

DKM đề nghị GN trình báo công an cko no' zô bóc lịch đêĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:50 Ngày 09 tháng 6 năm 2011