[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

vãi lz qáĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:31 Ngày 25 tháng 6 năm 2011