[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

mình đợi truyện của bạn ra lâu lắm rồi !!! nôn quá :(Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:27 Ngày 14 tháng 6 năm 2011