[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Ảnh: Nữ sinh 9x hư hỏng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Ảnh: Nữ sinh 9x hư hỏng":

da so' may' kon nay` mat' trinh het' roi` xem lam j! Ca' Kiem' may' e con` trinh ma` xem chu*'Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:45 Ngày 22 tháng 6 năm 2011