[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khoe hàng đại hội của 4 em nữ sinh 9x.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khoe hàng đại hội của 4 em nữ sinh 9x":

chỉ có thể nói là xấu và bựaĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:19 Ngày 22 tháng 6 năm 2011