[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

phi thiet dep the ma lam chuyen tao lao thiet chac bi max day ma hay la than kinh co van de j do con gai ma rach lun tun nat ca tay neu thang nao ma lay con nho nay thi ve no rach cho nat cu ra dep ma bi dien @@Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:15 Ngày 13 tháng 6 năm 2011