[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Tin sốt dẻo: Ngày tận thế đã được dời đến tháng 10....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Tin sốt dẻo: Ngày tận thế đã được dời đến tháng 10...":

pa me may thang ranh? dit' toi thang 10 ma deo co zi tao dem chem' het' ^^~Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:02 Ngày 11 tháng 6 năm 2011