[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin":

Còn Zin cái địt mẹ mày ấy thằng Chủ thớt!

Cái loại đỉ này phải mấy lứa rồi @@!Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:01 Ngày 11 tháng 6 năm 2011