[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Trung Quốc sang VN học ướp xác bị tống cổ về.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Trung Quốc sang VN học ướp xác bị tống cổ về":

phét cái diss mẹ mày 15 , giờ nó hiếp em gái mẹ mày xem mày có để thế ko ,
Trung Quốc tuy to lớn nhưng về ý chí = thế diss nào người VN
Chiến thì chiến mẹ nó đi làm cái lồn gì mà chúng ta cứ để nó ali mơi mơi thăm dò sức khỏeĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:31 Ngày 05 tháng 6 năm 2011