[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

darkmagician_tan đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

vãi hồn thằng ngu dân này. Chém chết cha nó đê. Đả đảo bọ khựa. Đề nghị các bác thành lập hội những người chống Khựa.Được đăng bởi darkmagician_tan vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:12 Ngày 05 tháng 6 năm 2011