[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục":

ckửj káj kon kạk j lắm tkếĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:20 Ngày 11 tháng 6 năm 2011