[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chí phèo thời đại.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chí phèo thời đại":

hay qua anh oi , tiep di tiep diĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 10:23 Ngày 18 tháng 6 năm 2011