[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nhầm hàng 2.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nhầm hàng 2":

đm th phò GN.bố địt thẳng vào mồm mày luôn :)
thân ái gửi 10000 xô shit vào mồm mày nhéĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:23 Ngày 15 tháng 6 năm 2011