[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Ngọc 91, thí sinh khoe hàng đến từ Đồng Nai.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Ngọc 91, thí sinh khoe hàng đến từ Đồng Nai":

Chiều thấy em đi lễ nhà thờ cũng ngoan đạo lắm, Có ý hướng ngoại hả, có gì vào ya hoo gặp anh né cưng: lipdao_longhunghai hoặc sợ thì hỏi: tu_hip_pi hoặc dao_dam_duc sẽ rõ. Bảo đảm em sẽ khoái anh liền.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:38 Ngày 18 tháng 6 năm 2011