[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Ảnh: Nữ sinh 9x hư hỏng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Ảnh: Nữ sinh 9x hư hỏng":

nhin` ma.t thi` xa^'u vl ma` ku~g do`i le^n ma.g khoe ha`g du'c la` nu.c cuo`i ko hie^?u bo.n k0n ga'i bay h trog da^`u bo.n no' ngi~ j` ma` cu' thi'k thu' khoe ha`g...!Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:35 Ngày 15 tháng 6 năm 2011