[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

Nói đùa đâu bé thế mà nghịch ngu ghê! Đời e thì chắc cũng tàn như quần nót rách thui!:>:>:>:>Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:05 Ngày 22 tháng 6 năm 2011