[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

con nay chak bo me chet het dui? chak bu cua no danh cho thag chong sau nay ko bang con cho""Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 13:14 Ngày 22 tháng 6 năm 2011