[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chiến sĩ trẻ đang... làm gì thế này?.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chiến sĩ trẻ đang... làm gì thế này?":

bọn này hết chổ để nói nữa rồi
mất mặt mấy chú bộ đội quá đi...Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:25 Ngày 04 tháng 6 năm 2011