[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh 9x chuyên quảng cáo... toilet.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh 9x chuyên quảng cáo... toilet":

chac địt nóa sướng lém nhỉ
chắc nóa cũng khoái dc địt lém oy



Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:16 Ngày 06 tháng 6 năm 2011