[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục":

@441Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:27 Ngày 09 tháng 6 năm 2011