[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

trung quốc là cái lũ bệnh hoạn nhất thế giới nàyĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 10:35 Ngày 17 tháng 6 năm 2011