[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

đọc từ đoạn entry mà e cảm thấy buồn quá và cảm thấy thực sự rất ức chế vs bọn thằng K. e mún khóc oà ra quá.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:29 Ngày 03 tháng 6 năm 2011