[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Ngọc 91, thí sinh khoe hàng đến từ Đồng Nai.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Ngọc 91, thí sinh khoe hàng đến từ Đồng Nai":

nha no do anh eĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:33 Ngày 05 tháng 6 năm 2011