[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

a viet tiep di...Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:29 Ngày 13 tháng 6 năm 2011