[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục":

chán thế, a e với nhau k mà chữi lộn qài :|Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:12 Ngày 25 tháng 6 năm 2011