[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh 16 Hà Nội, xinh như tranh vẽ.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh 16 Hà Nội, xinh như tranh vẽ":

me 2 kon xau nhu kon gau laj hon hon nhjen nhu kon djen nua the ma bon may pao dap toan bon hok co tham my deo bang kon bo cua taoĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 10:27 Ngày 14 tháng 6 năm 2011