[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

kaj l0ai djen thy noi lam j
chj co nhung dua nung l0n de ko moj theĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 17:46 Ngày 07 tháng 6 năm 2011