[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

thôi chửi nó làm gì cho nó tốn calo:) quăng cục xương cho nó gặm là xong thôi :)Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:00 Ngày 05 tháng 6 năm 2011