[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

bọn tàu khựa chó đẻ nên mất dạy như vậy
một lũ đầu trâu mặt ngựa bệnh họan vãi hàngĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 08:18 Ngày 17 tháng 6 năm 2011