[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Máy bay bà già bọc giáp dầy 50 phân":

bac nao ma lay dc con nay chac o phai an com dau ? uong sua chu com ?Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:05 Ngày 17 tháng 6 năm 2011