[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh":

lau co phan tip gheĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 11:46 Ngày 18 tháng 6 năm 2011