[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chiến sĩ trẻ đang... làm gì thế này?.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chiến sĩ trẻ đang... làm gì thế này?":

Không biết moi đâu ra bộ quân phục chả có đứa nào là công an cả áo thì không quân hàm súng thì k59 loại cho trẻ con chơi chịu chếtĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:14 Ngày 09 tháng 6 năm 2011