[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Chuột khổng lồ ăn thịt 2 em bé ở Nam Phi.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Chuột khổng lồ ăn thịt 2 em bé ở Nam Phi":

ngay lúc thit chó và thit mèo ngày càng khan hiếm, nó mà sống bên vn bảo đảm nó bị tiệt chủng liềnĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 22:31 Ngày 07 tháng 6 năm 2011