[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Như sinh năm 95, khoe ngực rất máu lửa.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Như sinh năm 95, khoe ngực rất máu lửa":

hahaha lại có thằng hề gì đó xuất hiện nữa kìa nhảm cức cái thằng tên số tùĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:26 Ngày 26 tháng 6 năm 2011