[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh lớp 7 muốn thấy máu vì... không làm được b....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh lớp 7 muốn thấy máu vì... không làm được b...":

GÓC NHÌN GÓC NHÌN/ NHÌN MẶT NHƯ LÌN/ HAY ĐI CƯA MÌN/ LẠI CÒN KHÌN KHÌN/ HAY CƯỜI 1 MÌNH/ LẠI HAY ĐI RÌNH ... VÃI LÌN :)) hế hếĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:30 Ngày 04 tháng 6 năm 2011