[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nước mắt của yêu tinh - Phần 2.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nước mắt của yêu tinh - Phần 2":

vãi lều đoạn cuối, phục ông Gn naỳ quáĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 12:25 Ngày 25 tháng 6 năm 2011