[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G...":

DYT ME BON CHO THICH DANH CON GAI AK LEN HAI DUONG GAP BO SOLOĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:46 Ngày 13 tháng 6 năm 2011