[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Nữ sinh Sài Gòn khoe hàng xúc phạm bộ đồng phục":

cÓa Yh tInA lUn nÀ : tiengsetnhanai222 kO fA~i kO ăN tIềNĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 09:10 Ngày 14 tháng 6 năm 2011