[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Bé Su sex, 100 phần trăm còn zin":

"xinh" cái trinh chả còn,
"con" thì đã mòn mất nửa.
mình chí ghét con gái hư hỏngĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 19:01 Ngày 11 tháng 6 năm 2011