[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Clip sex của sinh viên đại học xây dựng Hà Nội.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Clip sex của sinh viên đại học xây dựng Hà Nội":

TÔI CŨNG CÓ 1 CÂU!
SAI MỘT LI ĐI CẢ 1 CUỘC ĐỜI...!COI NHƯ CUỘC ĐỜI CÔ TA CHẤM HẾT..!
VÀ MỖI SỰ TÒ MÒ CỦA CHÚNG TA CÀNG SIẾT CHẶT BẢN ÁN CHO CUỘC ĐỜI CÔ BÉ ĐÓĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 00:37 Ngày 24 tháng 6 năm 2011