[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G....

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Video clip: Người lớn đánh trẻ em dã man tại Sài G...":

DKM tao ma la diem vương tao sai âm binh lên lôi cái kon mẹ già xuống bỏ vào vạc dầu =))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 20:48 Ngày 09 tháng 6 năm 2011