[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Kêu gọi tài trợ!.

Kun đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Kêu gọi tài trợ!":

gja duy tri la 1x đô đó. tại vì đây là link độc màĐược đăng bởi Kun vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 18:27 Ngày 02 tháng 6 năm 2011