[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

AAA CAI ANH KIA DEP ZAJ WA :X BOC' TEM CAI ANH KIA :xĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 14:14 Ngày 04 tháng 6 năm 2011