[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

Dis con me, thang cho nay gan nha minh nek... Nhin` chanh? cho' lam.Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 21:35 Ngày 08 tháng 6 năm 2011