[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Hương Lan, lớp 8, rạch tay nát hết cả ven":

diss ba chung maj dien het ca? lu~!!
chung maj la toan nhung phe vat cho xa hoi VietNAm!!
chung maj troi sinh de? san~ de? lam dy~!!
tui maj dy chet het cho xa hoi con dat^' de? ma o!!
chua' chung maj song phe^' vatĐược đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 15:51 Ngày 10 tháng 6 năm 2011