[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Khi chó Việt đòi sủa bằng tiếng Tàu!!!":

cai fuck me no chu thang 50Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 16:59 Ngày 11 tháng 6 năm 2011