[Không có gì là chuẩn mực] Nhận xét mới về Ảnh: Nữ sinh 9x hư hỏng.

Nặc danh đã để lại một nhận xét mới về bài đăng của bạn "Ảnh: Nữ sinh 9x hư hỏng":

gè vỡ mồm thằng 26 ra! dkm m, có ngon lên hà nội bó chém chết cụ mày, tuổi chó còn tỏ ra nguy hiểm =))Được đăng bởi Nặc danh vào Không có gì là chuẩn mực vào ngày 01:07 Ngày 18 tháng 6 năm 2011